Ohita navigointi

PÄIVYSTYS

050 413 0310

Kurikan jäteveden­puhdistamo

Kurikan keskus­puhdistamo on biologis-kemiallinen rinnakkais­saostuslaitos, jossa orgaaninen aines hapetetaan ilmastus­altaassa ja prosessin lopussa kiintoaines saostetaan kemiallisesti. Puhdistamolla muodostuva liete tiivistetään ja kuivataan koneellisesti suotonauha­puristimella. Kuivattu liete toimitetaan Lakeuden Etappiin jatko­käsiteltäväksi. Puhdistetut jätevedet johdetaan Kyrönjokeen jäteveden­puhdistamon kohdalta.

Puhdistamo on saneerattu perusteellisesti vuonna 2000 vastaamaan viemäriveden puhdistamiselle asetettuja vaatimuksia. Kurikan jäteveden­puhdistamolla käsitellään jätevettä arviolta 3 160 m3/d. Jäteveden­puhdistamon yhteydessä on sakokaivolietteen vastaanotto­piste.

Taulukossa on esitetty jäteveden­puhdistamon ympäristöluvan mukaiset enimmäis­pitoisuudet luontoon johdettavalle vedelle vuosi­neljänneksittäin.

Pitoisuus
enintään [mg/l]

Poistoteho
vähintään [%]
BOD7ATU, O2 12 95
COD Cr, O2 80 90
Kiintoaine - 95
Pkok 0,4 95
Cr kok 0,05 -
NH4-N 6 80

Kurikan jäteveden­puhdistamolla puhdistetun veden tutkimus­tulokset:

Kurikan Jätevedenpuhdistamo

Kurikan Jäteveden­puhdistamo
Ryhtie 10, 61300 Kurikka

Käyttöinsinööri:
Sara Rantamäki
puh. 044 550 2647

Puhdistamon hoitaja, ammattimies:
Aulis Mäki-Äijälä
puh. 050 527 9010