Kurikan jäteveden­puhdistamo

Kurikan keskus­puhdistamo on biologis-kemiallinen rinnakkais­saostuslaitos, jossa orgaaninen aines hapetetaan ilmastus­altaassa ja prosessin lopussa fosfori ja kiintoaine saostetaan kemiallisesti ferrikloridilla. Puhdistamolla muodostuva liete tiivistetään sakeuttamossa ja kuivataan ruuvikuivaimella. Kuivattu liete toimitetaan Lakeuden Etappiin jatko­käsiteltäväksi. Puhdistetut jätevedet johdetaan Kyrönjokeen jäteveden­puhdistamon kohdalta.

Puhdistamo on saneerattu perusteellisesti vuonna 2000 vastaamaan viemäriveden puhdistamiselle asetettuja vaatimuksia. Kurikan jäteveden­puhdistamolla käsitellään jätevettä arviolta 3 160 m3/d. Jäteveden­puhdistamon yhteydessä on ajolietteiden vastaanotto­piste.

Vuodesta 2014 lähtien Kurikan puhdistamolle on johdettu jätevedet myös Jurvan alueelta. Jurvan jätevedenpuhdistamo tuli elinkaarensa päähän ja kustannustehokasratkaisu oli rakentaa siirtoviemäri Kurikan puhdistamolle, jossa oli kapasiteettia käsitellä myös Jurvan alueen jätevedet.

Taulukossa on esitetty jäteveden­puhdistamon ympäristöluvan mukaiset enimmäis­pitoisuudet luontoon johdettavalle vedelle vuosi­neljänneksittäin.

 
 

Pitoisuus
enintään [mg/l]

Poistoteho
vähintään [%]
BOD7ATU, O21295
COD Cr, O28090
Kiintoaine-95
Pkok0,495
Cr kok0,05-
NH4-N680

Kurikan jäteveden­puhdistamolla puhdistetun veden tutkimus­tulokset:

Kurikan Jätevedenpuhdistamo

Kurikan Jäteveden­puhdistamo
Ryhtie 10, 61300 Kurikka

Käyttöinsinööri:
Sara Rantamäki
puh. 044 550 2647

Puhdistamonhoitaja, ammattimies:
Aulis Mäki-Äijälä
puh. 050 527 9010