Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella on kiinteistöllä liittymisvelvollisuus ja laitoksella liittämisvelvollisuus. Kurikan Vesihuolto Oy:n toiminta-alueiden rajaukset ovat nähtävillä toiminta-alueet sivustolla.

Hakemuslomake löytyy Lomakkeet-sivulta. Lomakkeita saa myös toimistosta. Vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä, liitoskohdasta ja sopimusasioista lisätietoja antaa verkostopäällikkö Sami Leppänen, puh. 044 723 4655.

Liitäntätyöt voidaan suorittaa kun liittymis- ja käyttösopimus on allekirjoitettu. Vesi- ja viemäriverkostoon liittymisessä noudatetaan Kurikan Vesihuolto Oy:n yleisiä toimitus- ja sopimusehtoja.

Liittymismaksu ja käyttö- ja perusmaksutiedot löytyvät hinnastosta.