Muuttajalle

Kiinteistön omistajan / kuluttajan vaihto

Liittyjä ilmoittaa laitokselle kiinteistön luovutuksesta. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutus­kirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksen­saajalle ja jonka nojalla luovutuksen­saaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja.

Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Laitos ilmoittaa luovutuksen­saajalle siirron hyväksymisestä. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksen­saaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi liittymis- ja käyttö­sopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu.

Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan tässä kohdassa toimenpidettä, jonka seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu.

Omistajan tai kuluttajan vaihdosta tulee ilmoittaa Kurikan Vesihuolto Oy:n laskutukseen heti muutoksen jälkeen. Ilmoituksen voi tehdä puhelimella, sähköpostilla tai siihen varatulla lomakkeella. Lomakkeen voi lähettää osoitteeseen:

Kurikan Vesihuolto Oy
Tossutie 4, 61300 Kurikka

Omistajan vaihdon yhteydessä tarvitaan seuraavat tiedot:

  • Kulutus­paikan osoite
  • Vesimittarin loppulukema omistajan vaihtuessa
  • Vanhan omistajan loppulaskun lähetys­osoite
  • Uuden omistajan nimi ja osoitetiedot
  • Jäljennös kauppa­kirjasta omistajan vaihtuessa