Ohita navigointi

PÄIVYSTYS

050 413 0310

Viemäri­laitos

Kurikan Vesihuolto Oy johtaa ja puhdistaa toiminta-alueellaan syntyvät jätevedet ylläpitämällä viemäri­verkostoa ja jäteveden­puhdistamoa. Vuoden 2016 alussa Kurikan ja Jurvan alueen viemäri­laitoksen piirissä oli yhteensä noin 8 316 asiakasta. Jalasjärven alueen viemäri­laitoksen piirissä oli noin 3 809 asukasta.

Kurikan ja Jurvan viemäri­laitoksen toiminta-alueet on nähtävillä em. linkeissä. Jalasjärvellä on viisi viemäröinti­aluetta; keskusta – Jokipii, keskusta – Keskikylä, Komsin alue, Koskue ja Luopajärvi. Viemäri­verkostojen yhteispituus on noin 253 km.

Puhdistetun jäteveden laadun tarkkailu

Yhteis­tarkkailun tarkoituksena on ympäristö­hallinnon ohjeiden mukaisesti tarkkailla samalla vesistöalueella sijaitsevien jätevesi­kuormittajien sekä niiden aiheuttamia vesistö­vaikutuksia. Kyrönjoen yhteis­tarkkailun piiriin kuuluvia jäteveden­puhdistamoita tarkkailtiin kuormittajasta riippuen 6-24 kertaa vuodessa.

Puhdistettu jätevesi lasketaan Kurikan puhdistamolta Kyrönjokeen ja Jalasjärven puhdistamolta Jalasjokeen.

Kysy lisää viemärilaitoksista.

Puhdistettu jätevesi

Puhdistettu jätevesi lasketaan Kurikan puhdistamolta Kyrönjokeen ja Jalasjärven puhdistamolta Jalasjokeen.