Viemäri­laitos

Kurikan Vesihuolto Oy johtaa ja puhdistaa toiminta-alueellaan syntyvät jätevedet ylläpitämällä viemäri­verkostoa ja jäteveden­puhdistamoja. Vuoden 2020 alussa Kurikan ja Jurvan alueen viemäri­laitoksen piirissä oli yhteensä noin 8 390 asiakasta. Jalasjärven alueen viemäri­laitoksen piirissä oli noin 3 850 asukasta.

Viemäri­laitoksen toiminta-aluekartat löytyvät toiminta alueet sivustolta. Viemäri­verkostojen yhteispituus on noin 253 km.

Puhdistetun jäteveden laadun tarkkailu

Yhteis­tarkkailun tarkoituksena on ympäristö­hallinnon ohjeiden mukaisesti tarkkailla samalla vesistöalueella sijaitsevien jätevesi­kuormittajien sekä niiden aiheuttamia vesistö­vaikutuksia. Kyrönjoen yhteis­tarkkailun piiriin kuuluvia jäteveden­puhdistamoita tarkkailtiin kuormittajasta riippuen 6-24 kertaa vuodessa.

Puhdistettu jätevesi lasketaan Kurikan puhdistamolta Kyrönjokeen ja Jalasjärven puhdistamolta Jalasjokeen.

Kysy lisää viemärilaitoksista.

Puhdistettu jätevesi

Puhdistettu jätevesi lasketaan Kurikan puhdistamolta Kyrönjokeen ja Jalasjärven puhdistamolta Jalasjokeen.