Pohjavesi­laitokset

Kurikan Vesihuolto Oy:lla on viisi pohjaveden käsittely­laitosta: Kurikassa Aronlähde ja Lehtisenlähde, Jurvassa Säläisjärvi ja Kuusilehto ja Jalas­järvellä Koskuen veden­käsittelylaitos.

Pohjavesi on usein liian hapanta johdettavaksi vesijohto­verkostoon ja siksi veden pH-arvoa pitää nostaa. pH:n nostamisella pyritään vähentämään veden syövyttävyyttä. Näin vesi­kalusteiden (esim. putkistot, lämminvesi­laitteet ja hanat) käyttöikää pidennetään. Kurikan pohjavesissä voi olla myös talousvesi­asetuksen suositusarvot ylittävät määrät rautaa ja mangaania. Rauta ja mangaani aiheuttavat vesijohto­verkostoon saostuessaan veteen sameutta ja väriä, siksi niiden pitoisuuksia tulee pienentää.

Ota yhteyttä ja kysy lisää pohjavesi­laitoksista.

Aronlähteen pohjavesilaitos

Aronlähteen pohja­vesilaitos

Aronlähteen pohjavesi­laitokselle johdetaan raakavesi Aronlähteen vedenottamoista. Aronlähteen vedenottamoilla on Länsi-Suomen Vesioikeuden myöntämä vedenottolupa. Alueelta otetaan vettä vuorokaudessa noin 650 m3.

Lehtisenlähteen pohjavesi­laitos

Lehtisenlähteen pohjavesi­laitokselle johdetaan raakavesi Lehtisenlähteen ja Autionkorven pohjaveden­ottamoilta. Lehtisenlähteen ottamoilta otetaan vettä noin 150 m3/d ja Autionkorvesta noin 350 m3/d. Molemmilla vedenottamoilla on Länsi-Suomen Vesioikeuden myöntämä vedenottolupa.

Säläisjärven pohjavesi­laitos

Säläisjärven eli Sällin pohjavesi­laitokselle johdetaan raakavesi Säläisjärven pohjaveden­ottamolta. Säläisjärven pohjavedenottamolta otetaan vettä noin 500 m3/d, joka on käytännössä koko Jurvan tarvitsema vuorokautinen vesimäärä. Säläisjärven vedenottamoilla on Länsi-Suomen Vesioikeuden myöntämä vedenottolupa 1200 m3/d.

Kuusilehdon pohjavesi­laitos

Kuusilehdon pohjavesi­laitokselle johdetaan sen viereisistä pohjaveden­ottamoista raakavesi. Normaali­oloissa Kuusilehdolta pumpataan vain noin 5 m3 talousvettä Kurikan Vesihuolto Oy:n verkostoon. Loppu vesi myydään tukkuvetenä Poronkankaan Vesi Oy:lle. Poikkeustilanteissa Kuusilehdolta on mahdollista pumpata myös suurempi määrä omaan verkostoon.

Koskuen pohja­vesilaitos

Koskuen pohjavesi­laitokselle pumpataan raakavesi Koskuen kolmesta pohjaveden­ottamosta mutta lisäksi laitokselle pumpataan vettä myös Kihlakunnan­kankaan, Mustalammin ja Mujunkankaan pohjaveden­ottamoilta. Vedenottamoiden yhteenlaskettu päivittäinen vesimäärä on vähän vajaa 3000 m3.

Pohjavesien suojelu on tärkeää!

Lue alla olevasta esitteestä, että miten toimia vastuullisesti pohjavesialueilla!