Ohita navigointi

PÄIVYSTYS

050 413 0310

Ajan­kohtaista

 • 25.03.2020
  Lauantaina 28.3. Kettukallion vesitornin huoltotyön yhteydessä voi irrota mangaani- ja rautasakkaa vesijohtoveteen

  Lauantaina 28.3. suoritetaan Kurikassa Kettukallion vesitornin ylävesisäiliön pesu ja kuvaus. Huoltotöiden johdosta vesijohtoverkostossa voi esiintyä mangaani ja rauta sakkaa, jotka voivat aiheuttaa vedessä mustaa tai ruskeaa väriä. Värjääntynyt vesi on esteettinen haitta. Ruskeaa/mustaa vettä ei kuitenkaan tule juoda vaan vettä pitää juoksuttaa niin kauan että se on kirkasta.

  Jos havaitset vesijohto vedessä ruskeaa tai mustaa väriä, niin juoksuta vettä hanoista. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Kurikan Vesihuolto Oy:n päivystykseen 050 413 0310.

  Lue lisää
 • 18.03.2020
  Vesihuollon varautuminen koronavirus-epimediatilanteessa

  Kurikan Vesihuolto Oy on varautunut koronavirus-epimediatilanteeseen. Laitoksella on tehty erikoisjärjestelyitä henkilöstön työnohjauksessa, että riittävät henkilöstöresurssit pystytään takaamaan. Asiakastapaamiset, laitosvierailut ja yrityskäynnit on toistaiseksi siirretty tai ne pyritään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksillä. Pyydämme asiakkaitamme olemaan ensi sijaisesti yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla, jolloin vältämme lähikontaktit. 


  Tehdyillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan, että vesihuoltopalvelut pystytään hoitamaan normaalisti tämän poikkeustilanteen aikana.

  Lue lisää
 • 18.03.2020
  Verkostosta otetut talousvesinäytteet puhtaita

  Torstaina 12.3. vesijohtoverkostosta otetut talousvesinäytteet olivat talousvesiasetuksen (683/2017) laatuvaatimuksien mukaiset. Lisänäytteistä tutkittiin mikrobit ja rauta ja mangaani pitoisuudet. Samalla otettiin talousvesivalvontatutkimusohjelman mukaisesti verkostonäyte Mietaan koululta, joka myös täytti talousvesiasetuksen vaatimukset.

  Aiemman tiedotuksen mukaan Kurikan keskustan alueella on havaittu ruskeaa/mustaa väriä vesijohtovedessä. Epätavallinen väri vedessä johtuu verkostosta irronneista rauta ja mangaani sakasta. Vesinäytteiden mukaan talousvesi on juotavaa ja hyvälaatuista. Värjääntynyt vesi on esteettinen haitta. Ruskeaa/mustaa vettä ei kuitenkaan tule juoda vaan vettä pitää juoksuttaa niin kauan että se on kirkasta.

  Jos havaitset vesijohto vedessä ruskeaa tai mustaa väriä, niin juoksuta vettä hanoista. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Kurikan Vesihuolto Oy:n päivystykseen 050 413 0310.

  Lue lisää
 • 11.03.2020
  Vesijohto vedessä ruskeaa/mustaa väriä Kurikan keskustassa

  Kurikan keskustan alueella vesijohto vedessä on havaittu ruskeaa/mustaa väriä. Veden värjääntyminen johtuu vesijohtoverkoston seinämistä liikkeelle päässeistä rauta ja mangaani saostumista.Verkoston huoltotöiden ja putkirikkojen yhteydessä vesijohtoverkoston virtaussuunnat saattavat vaihdella, jolloin rauta ja mangaani sakka pääsee irtoamaan putken sisäseinämistä. Värjäytynyt vesi sisältää useimmin tavallista enemmän rautaa ja mangaania, jota normaalistikin vedessä on. Värjääntynyt vesi ei ole vaarallista. Haitta on enemmänkin esteettinen. Värjääntynyttä vettä ei ole kuitenkaan syytä juoda, vaan vettä tulee juoksuttaa kunnes se on taas kirkasta.


  Koska vesijohtoveden värjääntymistä on ilmennyt laajemmalla alueella vesihuoltolaitos suorittaa verkoston laajempaa huuhtelua useammasta pisteestä keskustan alueella. Vesihuoltolaitos ottaa myös lisänäytteitä verkostosta torstaiaamuna 12.3. virallisen näytteenottajan toimesta.


  Jos havaitset vesijohto vedessä ruskeaa väriä, niin juoksuta vettä hanoista. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Kurikan Vesihuolto Oy:n päivystykseen 050 413 0310.

  Lue lisää
 • 13.02.2020
  Kurikassa juomavesi on hyvälaatuista

  Kurikan Vesihuolto Oy:ssa vedenlaatua valvotaan säännöllisesti ja talousvesiasetuksen mukaisesti. Mahdolliset häiriöt pyritään havaitsemaan ja niihin puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Vesihuolto­laitosten oman seurannan lisäksi talousveden laatua valvovat kuntien terveydensuojelu­viranomaiset lakisääteisen talousveden valvonta­tutkimus­ohjelman mukaisesti.


  Kurikan Vesihuolto Oy jaetaan neljään eri vedenjakelu­alueeseen raakaveden alkuperän mukaan. Alueet ovat Kurikan, Jalasjärven, Jurvan ja Lakeuden Veden vedenjakelu­alueet. Lisäksi on kaksi pienempää paikallista jakelualuetta: Mustalammin ja Mujun­kankaan paikalliset vedenjakelu­alueet. Alla on listattuna vedenlaatutietoja vedenjakelualueittain vuonna 2019 otetuista näytteistä. Tarkemmin voit lukea Kurikan veden laadusta täältä:


  - Kurikan vedenjakelu­alueen tutkimus­tulokset
  - Jalasjärven vedenjakelu­alueen tutkimus­tulokset
  - Jurvan vedenjakelu­alueen tutkimus­tulokset
  - Lakeuden Veden vedenjakelu­alueen tutkimus­tulokset
  - Mustalammin vedenjakelualueen tutkimustulokset
  - Mujunkankaan vedenjakelualueen tutkimustulokset


  Kurikan ja Jalasjärven vedenjakelualueilta otetaan talousvesiasetuksen (1352/2015, muutos 683/2017) mukaisesti jaksottaisen valvonnan näytteet kerran vuoressa, jatkuvan valvonnan näytteet 4 kertaa vuoressa ja mikrobinäytteet 7 kertaa vuodessa. Jurvan ja Lakeuden Veden vedenjakelualueilta otetaan jaksottaisen valvonnan näytteet joka toinen vuosi, jatkuvan valvonnan näytteet 3 kertaa vuodessa ja mikrobinäytteet 5 kertaa vuodessa. Mujunkankaan ja Mustalammin vedenjakelualueilta otetaan pienten yksiköiden talousvesiasetuksen (401/2001) mukaisesti näytteet. Näytteitä otetaan Mujunkankaalta 1 vuodessa ja Mustalammista joka toinen vuosi. Näytteenotto tiheyteen vaikuttaa vedenjakelualueen piirissä olevien kuluttajien määrä ja verkostoon pumpattu vesimäärä. Lakisääteisten viranomaisnäytteiden lisäksi laitoksella tehdään automaattista tuotannonprosessinvalvontaa ja otetaan käyttötarkkailu näytteitä tarvittaessa.


  Vaikka raakavetenä käyttämämme pohjavesi on hyvälaatuista sisältää se maaperästä liuennutta rautaa ja mangaania. Rauta ja mangaani kerääntyvät ajansaatossa vesijohtoputkiston seinämiin. Kun putkistossa tapahtuu yllättävä paineisku tai virtaaman muutos voi seinämistä irrota rautaa ja mangaania, jotka aiheuttavat vesijohtovedessä ruskeaa tai mustaa väriä. Vesijohtoverkostossa tapahtuvat virtaaman muutokset voivat johtua äkillisestä suuresta vedenkulutuksesta esim. putkirikkotilanteesta tai suuren vesihanan nopeasta avauksesta. Siksi vesihanat kannattaa aina avata ja sulkea maltillisesti.


  Jos havaitset vesijohtovedessä ruskeaa tai mustaa väriä juoksuta vettä. Jos tilanne ei korjaannu ota viipymättä yhteyttä Kurikan Vesihuolto Oy:n päivystykseen puh. 050 413 0310.

  Lue lisää
 • 13.12.2019
  ​KURIKAN VESIHUOLTO OY:N VESI- JA JÄTEVESITAKSAT 1.1.2020 ALKAEN

  Kurikan Vesihuolto Oy:n vesi- ja jätevesitaksat muuttumat 1.1.2020 alkaen.

  VESI 1,19 € / m³, (hinta 1,48 € sis. alv)

  JÄTEVESI 2,30 € / m³, (hinta 2,85 € sis. alv)

  Perusmaksu (vesi)


  54,00 € (hinta 66,96 € sis. alv)/vuosi / kiinteistö tai huoneisto yhden ja kahden huoneiston kiinteistöissä.

  30,00 € (hinta 37,20 € sis. alv) / vuosi/ huoneisto kolmen tai useamman huoneiston kiinteistöissä.

  60,00 € (hinta 74,40 € sis. alv)/ vuosi tuotannollisessa toiminnassa olevat tilat, teollisuushallit, liikerakennukset, virastot ja niihin rinnastettavat rakennukset sekä urheilu-ja liikuntapaikkarakennukset

  Perusmaksut (jätevesi)

  62 € (hinta 76,88 € sis. alv)/ vuosi / kiinteistö tai huoneisto yhden ja kahden huoneiston kiinteistöissä

  40,00 € (hinta 49,60 € sis. alv) / vuosi / huoneisto kolmen tai useamman huoneiston kiinteistöissä

  70,00 € (hinta 86,80 € sis. alv) / vuosi tuotannollisessa toiminnassa olevat tilat, teollisuushallit,
  liikerakennukset, virastot ja niihin rinnastettavat rakennukset sekä urheilu-
  ja liikuntapaikkarakennukset.

  Voimassa olevan arvonlisävero 24 %.


  Taksat nähtävillä kokonaisuudessaan hinnasto -välilehdellä.

  Lue lisää
 • 11.09.2019
  Jalasjärven toimistopalvelut suljettuna toistaiseksi

  Jalasjärven toimistopalvelut (Jalastie 17) suljettuna toistaiseksi. Jalasjärvellä pitkään työskennellyt toimistosihteeri Pirjo Marttila jää vuosilomien jälkeen viettämään ansaittuja eläkepäiviä.


  Laskutusasioita hoitaa jatkossa Merja Mäkiranta (puh. 044 723 1004, merja.makiranta(a)kurikka.fi). Laskutusasioita voi hoitaa myös Kurikan Vesihuolto Oy:n toimistolla osoitteessa Tossutie 4, 61300 Kurikka.

  Lue lisää
 • 11.09.2019
  Toiminta-alueiden päivitys

  Kurikan kaupunki vahvistaa Kurikan Vesihuollon toiminta-alueita Kurikan Vesihuollon esityksen pohjalta. Vesihuoltolain 7 §:n mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutunee tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesihuoltolain 8 §:n mukaisesti kunta hyväksyy alueellaan oleville
  vesihuoltolaitoksille toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyjä toiminta-alueita vesihuoltolaitoksen esityksestä.

  Vahvistettavana on erilliset toiminta-alueet talousvesi- ja jätevesiverkostoille. Toiminta-alueet tulevat erillisinä alueina Jurvaan, Kurikkaan ja Jalasjärvelle. Kurikassa ja Jurvassa on vahvistetut toiminta-alueet vuodelta 2011. Nykyisiin toiminta-alueisiin lisätään jo vesihuollon piirissä olevia alueita. Jätevesiverkoston laajennusalueita tarkennetaan vesihuoltolain muutoksen (681/2014) mukaisesti lainsäädäntöä vastaavaksi. Jalasjärvellä ei ole aikaisemmin määritelty tarkkaa vesihuollon toiminta-aluetta. Nyt esityksessä oleva rajaus on vesihuoltolain mukainen. Kysymyksessä on toiminta-alueiden rajauksia tarkennus ja päivitys olemassa olevaa lainsäädäntöä vastaavaksi. Käsittelyssä olevat toiminta-aluekartat ovat nähtävissä vesihuollon toimistolla, Tossutie 4. Alla olevien linkkien takaa kartat sähköisessä muodossa.


  Jalasjärvi talousvesi indeksi-kartta. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

  Kartta 1. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

  Kartta 2. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

  Kartta 3. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

  Kartta 4. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

  Kartta 5. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

  Kartta 6. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

  Kartta 7. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

  Kartta 8. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

  Kartta 9. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

  Kartta 10. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

  Kartta 11. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

  Kartta 12. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

  Kartta 13. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

  Kartta 14. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...


  Toiminta-alue Jalasjärvi viemäri 1.Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

  Toiminta-alue Jalasjärvi viemäri 2. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

  Jurva viemäri: Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...
  Jurva talousvesi: Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...
  Närpiö talousvesi. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...


  Kurikka viemäri. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...
  Kurikka talousvesi. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

  Talousvesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueiden muutokset ovat käsittelyssä Teknisessä lautakunnassa. Muutoksista on pyydetty lausunto ELY-keskukselta, JIK KY:ltä ja ympäristöviranomaiselta. Myös ne kiinteistöjen omistajat, joita muutos koskee, voivat halutessaan tulla kuulluksi.

  Lue lisää
 • 11.09.2019
  Yle uutisoi Kurikan syväpohjavedestä: "Kurikan paksun savimaan alla lepää geologinen ihme..."

  "Kurikan paksun savimaan alla lepää geologinen ihme – 1,5 miljardia vuotta vanhassa rotkossa on valtava pohjavesiesiintymä, josta pulppuaa kenties Suomen puhtainta vettä" kirjoittaa Mirva Ekman Ylen uutisessa Kurikan syväpohjavesiesiintymästä.

  Uutinen on luettavissa kokonaisuudessaan Ylen nettisivuilta https://yle.fi/uutiset/3-10954608

  Kurikan ja Vaasan syväpohjavesiprojekti etenee aikataulun mukaisesti. Tänä syksynä on porattu lisää havaintoputkia pohjavesiesiintymän kartoitusta varten. Ensi kesänä alueella jatketaan koepumppauksia ja pohjaveden virtausmallinnuksia.

  Lue lisää
 • 04.06.2019
  Kurikan Vesihuolto Oy:n tietosuojaseloste on lisätty nettisivuille

  Kurikan Vesihuolto Oy:n tietosuojaseloste on lisätty nettisivuille. Tietosuojaseloste löytyy täältä.

  Lue lisää
 • 18.01.2018
  Kiinteistön hanoista ja vesi­johdoista voi liueta metalleja juomaveteen – veden juoksuttaminen poistaa haitalliset pitoisuudet

  Kiinteistöjen vesijohdoista ja hanoista voi liueta veteen merkittäviä määriä nikkeliä, lyijyä ja kuparia. Tämä käy ilmi Aalto-yliopistosta valmistuneen Meri Sipilän diplomityöstä, jota varten tutkittiin hanavedestä otettuja vesinäytteitä 30 kiinteistöstä eri puolella Suomea.

  Tutkimus paljasti, että hanaveden metalli­pitoisuudet olivat sitä korkeammat, mitä kauemmin vesi oli seissyt vesijohdoissa. Seisotusajan lisäksi veden metalli­pitoisuuteen vaikuttivat kiinteistön hanan ja putkiston ikä sekä niissä käytetyt materiaalit.

  ”Nikkeliä liukeni veteen erityisesti kiinteistöissä, joissa hana oli uusittu alle vuotta aiemmin ja kuparia kiinteistöissä, joissa kupariputket olivat alle vuoden vanhoja. Nikkeli oli todennäköisesti peräisin hanan nikkeli-kromi­pinnoitteesta. Lyijyä voi puolestaan liueta veteen messinkiosista, kuten hanoista ja vesijohtojen liitos­kappaleista”, Meri Sipilä kertoo.

  Talousveden nikkelipitoisuudelle on asetettu lain­säädännössä terveys­perusteinen laatu­vaatimuksen enimmäisarvo 20 µg/l. Se ylittyi litran vesinäytteissä kolmas­osassa kohteista, kun vesi oli seisonut käyttämättömänä yli 8 tunnin ajan. Enimmäisarvon ylittävissä näytteissä nikkeli­pitoisuudet vaihtelivat välillä 21–80 µg/l. Sipilä kuitenkin korostaa, että nikkelin pitoisuus laski turvalliselle tasolle heti, kun hanan sisällä seissyt vesi oli laskettu pois.

  Voit lukea uutisen kokonai­suutenaan täällä: http://www.aalto.fi/fi/current/news/2018-01-18/

  Lue lisää