Ohita navigointi

PÄIVYSTYS

050 413 0310

Vesihuoltolaitoksen Toiminta-alueet

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutunee tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi.

Kurikan Vesihuolto Oy:llä on vesihuoltolain mukaiset Kurikan kaupunginhallituksen päätöksellä (Kh 11.5.2020 §117) vahvistetut toiminta-alueet Kurikan, Jurvan ja Jalasjärven alueille. Toiminta-alueet ovat erikseen vesijohto- ja viemäriverkostoille. Lisäksi on vahvistettu palvelun tarjonta-alue Jurvan ja Närpiön rajalla Närpiön kunnan puolella, joka ei ole varsinaista toiminta-aluetta mutta jonne Kurikan Vesihuolto Oy toimittaa talousvettä.