Jalasjärven jäteveden­puhdistamo

Jalasjärven puhdistamo on biologis-kemiallinen jälki­saostuslaitos, jossa on kokonais­typen poisto. Prosessissa käytetään alumiini­sulfaattia fosforin saostamiseen ja polymeeriä veden selkeyttämiseen. Prosessista poistettu liete johdetaan sakeuttamoon. Sakeuttamosta liete kuivataan ruuvikuivaimella. Kuivattu puhdistamoliete, sekä välppä- ja hiekanerotusjäte toimitetaan Lakeuden Etappiin jatko­käsiteltäväksi. Puhdistetut jätevedet johdetaan Jalasjokeen jäteveden­puhdistamon kohdalta. Jäteveden­puhdistamon yhteydessä on ajolietteiden vastaanotto­piste.

Puhdistamo on rakennettu vuonna 1974, jonka jälkeen sitä on saneerattu viimeisen kerran vuosina 1997–1999.

Jokipiin jätevedenpuhdistamo ­ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen on tehty vuonna 2014 (LSSAVI/183/04.08/2011, 11.3.2014).

Taulukossa on esitetty jäteveden­puhdistamon ympäristö­luvan mukaiset enimmäis­pitoisuudet luontoon johdettavalle vedelle vuosi­neljänneksittäin.

 
Päästösuure

Enimmäispitoisuus [mg/l]

Vähimmäispoistoteho [%]
BOD7ATU, O21395
COD Cr, O28585
Pkok0,495
NH4-N4-
Kiintoaine20-

Jalasjärven jäteveden­puhdistamolla puhdistetun veden tutkimus­tulokset:

Jalasjärven jäteveden­puhdistamo
Jokipiintie 200, 61280 Jalasjärvi

Käyttöinsinööri:
Sara Rantamäki
puh. 044 550 2647

Puhdistamonhoitaja:
Pauli Kukkonen
puh. 050 313 5227