Ohita navigointi

PÄIVYSTYS

050 413 0310

Jalasjärven jäteveden­puhdistamo

Jalasjärven puhdistamo on biologis-kemiallinen jälki­saostuslaitos, jossa on kokonais­typen poisto. Prosessissa käytetään alumiini­ferrisulfaattia fosforin saostamiseen ja polymeeriä veden selkeyttämiseen. Liete tiivistetään tiivistämössä, jonka jälkeen se johdetaan sakeuttamoon. Sakeuttamosta liete kuivataan linkolla. Kuivattu puhdistamoliete, sekä välppä- ja hiekanerotusjäte toimitetaan Lakeuden Etappiin jatko­käsiteltäväksi. Puhdistetut jätevedet johdetaan Jalasjokeen jäteveden­puhdistamon kohdalta.Jäteveden­puhdistamon yhteydessä on sakokaivo­lietteen vastaanotto­piste.

Puhdistamo on rakennettu vuonna 1974, jonka jälkeen sitä on saneerattu viimeisen kerran vuosina 1997–1999.

Jokipiin jätevedenpuhdistamo ­ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen on tehty vuonna 2014 (LSSAVI/183/04.08/2011, 11.3.2014).

Taulukossa on esitetty jäteveden­puhdistamon ympäristö­luvan mukaiset enimmäis­pitoisuudet luontoon johdettavalle vedelle vuosi­neljänneksittäin.

Päästösuure

Enimmäispitoisuus [mg/l]

Vähimmäispoistoteho [%]
BOD7ATU, O2 13 95
COD Cr, O2 85 85
Pkok 0,4 95
NH4-N 4 -
Kiintoaine 20 -

Jalasjärven jäteveden­puhdistamolla puhdistetun veden tutkimus­tulokset:

Jalasjärven jäteveden­puhdistamo
Jokipiintie 200, 61280 Jalasjärvi

Käyttöinsinööri:
Sara Rantamäki
puh. 044 550 2647

Puhdistamon hoitaja:
Pasi Jortikka
puh. 044 777 6748