Ohita navigointi

PÄIVYSTYS

050 413 0310

Vesilaitos Kurikka

Kurikan Vesihuolto Oy toimittaa talousvettä toiminta-alueellansa liittyneille kiinteistöille. Toiminta-alueiden rajaukset ovat nähtävillä toiminta-alueet sivustolla. Kurikassa on omat pohjavesilaitokset Kurikan keskustaajamassa, Jurvassa ja Jalasjärvellä, joista vettä toimitetaan pääsääntöisesti näille alueille. Kurikasta on rakennettu yhdysvesiputki Jurvaan ja Jalasjärvelle.

Vuoden 2020 alusta vesilaitoksen piirissä oli yhteensä noin 17 800 asukasta. Kurikassa toimii myös useita pienempiä vesilaitoksia osuuskunta muotoisesti sekä Jurvassa Myötämäen Vesi Oy ja Sarvijoen Vesihuolto Oy sekä Jalasjärvellä Jalastonvesi Oy.

Kurikan Vesihuolto Oy:n piirissä olevien kiinteistöjen veden tarve Kurikan alueella on noin 1 650 m3/d,  Jurvan alueella 500 m3/d ja Jalasjärven alueella 1 950 m3/d. Yhteen­laskettu vedentarve on noin 4 100 m3/d.

Ota yhteyttä vesi­laitokseen.