Vesilaitos

Kurikan Vesihuolto Oy toimittaa talousvettä toiminta-alueellansa liittyneille kiinteistöille. Toiminta-alueiden rajaukset ovat nähtävillä toiminta-alueet sivustolla. Kurikassa on omat pohjavesilaitokset Kurikan keskustaajamassa, Jurvassa ja Jalasjärvellä, joista vettä toimitetaan pääsääntöisesti näille alueille. Kurikasta on rakennettu yhdysvesiputki Jurvaan ja Jalasjärvelle.

Kurikan Vesihuollon vedenlaatu on erinomaista. Veden laatua seurataan talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaisen ja terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Terveydensuojeluviranomaisena toimii JIK kuntayhtymän terveystarkastajat.

Vuoden 2022 alusta vesilaitoksen piirissä oli yhteensä noin 17 800 asukasta.

Kurikassa toimii myös muita vesilaitoksia, kuten Jurvassa Myötämäen Vesi Oy ja Sarvijoen Vesihuolto Oy, Jalasjärvellä Jalastonvesi Oy sekä lisäksi useita pienempiä vesilaitoksia osuuskunta muotoisesti.

Kurikan Vesihuolto Oy:n piirissä olevien kiinteistöjen veden tarve Kurikan alueella on noin 1 650 m3/d,  Jurvan alueella 500 m3/d ja Jalasjärven alueella 1 950 m3/d. Yhteen­laskettu vedentarve on noin 4 100 m3/d.

Ota yhteyttä vesi­laitokseen.