Kurikan Vesihuolto Oy:n tietosuojaseloste asiakkaille

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä kaikkien niiden asiakastietojen osalta, joissa olemme rekisterinpitäjänä.

Rekisterinpitäjä:
Kurikan Vesihuolto Oy
Y: 2510250-5
Osoite
Tossutie 4
61300 Kurikka

Tietosuojavastaava
Kurikan kaupungin tietosuojavastaava Paula Hietikko:
paula.hietikko@kurikka.fi puhelin 044 735 5427

Kurikan Vesihuolto Oy:n yhteyshenkilö Merja Mäkiranta:
merja.makiranta@kurikka.fi 044 723 1004

Mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen?
● Asiakkailta tallennamme yhteydenpitoon ja vesiliittymien yksilöintiin liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, laskutusyhteystiedot, vesimittarin numero ja vesiliittymän kulutuspaikan tiedot. Lisäksi tallennamme käyttöpaikkaan vesiliittymän osalta tehtyjä huolto- ja korjaustoimenpiteitä.
○ Näiden tietojen käsittelyn lakiperusteena on sopimussuhteesi meihin

● Vesi- ja viemäriverkostoon liittymättömien kiinteistöjen osalta käsittelemme kiinteistöjen osoite- ja haltijatietoja.
○ Näiden tietojen käsittelyn lakiperusteena on vesihuoltolain mukainen lakisääteinen velvoitteemme avustaa ympäristöviranomaista toiminta-alueemme valvonnan osalta.

Henkilötiedot kerätään pääosin suoraan sinulta itseltäsi.

Sopimussuhteen hallinnan lisäksi toimintaan liittyy lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella henkilötietoja käsitellään. Esimerkkejä näistä velvoitteista on mm. kirjanpitolainsäädäntö ja verottajan ohjeet.

Henkilötietoja säilytetään sopimussuhteen ajan.

Verkkosivuilla vierailijat
● Verkkosivujen käyttöön liittyvät tiedot: eväste eli cookie, ip-osoite, laitetunniste ja asiakastunniste.

Verkkosivujen kävijäanalytiikan tiedot muodostuvat rekisteröidyn toimista verkkosivuilla vierailun aikana. Voit estää evästeiden käytön ja silti löydät sivuiltamme kaiken tiedon, joka käytössä olisi evästeidenkin kanssa. Kaikki sivustomme toiminnot eivät kuitenkaan välttämättä toimi suunnitellusti.

Sivustollamme käytetään evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:
● Kävijätilastointia ja analytiikkaa varten (esim. Google Analytics)

Osaa verkkosivuillamme kerättäviä tietoja hyödyntää myös Google esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseksi omien palveluidensa käytön yhteydessä. Näiden tietojen osalta he ovat rekisterinpitäjän asemassa. Googlen tietosuojakäytännöistä voit lukea lisää osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?gl=fi

Kävijätilastoinnin osalta kerätään tietoja käyttäjän päätelaitteesta, verkko-osoitteesta (IP-osoite) ja käytetyistä ohjelmistoista sekä niiden versioista. Näiden tietojen avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat eri käyttäjät ja millaista tietoa sivuilta haetaan sekä miten sivuston palveluita käytetään. Tarkoituksena on tilastoida anonyymisti sivun kävijämääriä esimerkiksi markkinointikampanjoiden vaikuttavuustutkimuksissa. Samalla opimme, mitä tietoa sivustoltamme useimmiten haetaan, ja voimme sen tiedon avulla kehittää sivuston rakennetta sellaiseksi, että käyttäjät löytävät helposti etsimänsä.

Käyttäjän valitsemien asetusten osalta evästeisiin tallennetaan tieto esimerkiksi siitä, millä kielellä käyttäjä haluaa sivustoa käyttää. Samaan evästeeseen voi käyttäjä halutessaan tallentaa sivustolla käytettäviä muitakin valintoja. Näin käyttäjän tullessa seuraavan kerran sivustolle, on esimerkiksi sivuston kieli heti oikea.

Säilytämme tietoja 26 kuukautta.

Lisätietoja verkkosivustomainonnasta saat esimerkiksi Your Online Choices -sivuston kautta.

Sivustomme kautta ei voi tällä hetkellä valita, tallentaako sivusto evästeitä vai ei. Voit poistaa selaimesi tallentamat evästeet selaimen asetuksista. Mikäli et halua käyttää evästeitä, et välttämättä voi täysin hyödyntää verkkosivujen ominaisuuksia, mutta se ei kuitenkaan estä mitään palveluidemme käyttöä kokonaan.

Alla linkkejä evästeiden poistoon eri selaimista:

● Internet Explorer (https://support.microsoft.com/fi-fi/help/17442/win...)
● Firefox (https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-verkkosiv...)
● Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=...)

Mitä oikeuksia sinulla on ja kuinka niitä voi käyttää
Tavanomaisissa asiakaspalvelutilanteissa, kuten esimerkiksi yhteys- ja laskutustietojen muutoksissa sekä laskutustiedusteluissa, voit ottaa yhteyttä suoraan nettisivuilla laskutuksesta vastaaviin henkilöihin.

Laajemmissa tietopyynnöissä voit olla yhteydessä tässä selosteessa tietosuojavastaavaan. Oikeuksia on pääsääntöisesti mahdollista käyttää kerran kalenterivuodessa maksuttomasti. Jos pyyntöjä tulee yhdeltä henkilöltä enemmän kuin kerran kalenterivuodessa, pyyntöihin lisätään pyynnön laajuudesta riippuva hallinnollinen kustannus, josta saa arvion etukäteen.

Sinulla on seuraavat oikeudet:

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Sinulla on oikeus tutustua sinusta tallennettuihin henkilötietoihin. Saat niistä halutessasi myös kopion itsellesi. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi. Esimerkiksi sähköpostiviestien luovuttaminen edellyttää aina molempien viestinnän osapuolten suostumusta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Poikkeus tähän voi olla tilanne, jossa aiemmin toimitettu tieto on jollain tavalla olennainen esimerkiksi sopimukseen, huoltoon, korjaukseen tai toimitukseen liittyen. Emme siis lähtökohtaisesti korvaa kaikkea vanhaa tietoa, vaan uusia tietoja käytetään ilmoittamishetkestä eteenpäin

Oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
■ Peruutat henkilötietojen käsittelyn suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta
■ Vastustat tietojesi käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta

Henkilötieto, jonka käsittelylle meillä ei ole lain mukaista käsittelyoikeutta ja käsittelyn tarve lakkaa, poistamme itse ilman pyyntöäsikin.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi tilanteissa, joissa epäilet henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta tai olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä, mutta asioiden selvittäminen on vielä kesken.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tilanteessa, jolloin tietoja käsitellään suostumukseen (esimerkiksi uutiskirje tai työhakemus) tai oikeutettuun etuun perustuen (esimerkiksi suoramarkkinointi).

Oikeus tietojen siirrettävyyteen
Emme siirrä henkilötietojasi automaattisesti minnekään. Siirtotapaukset ovat aina yksilöllisiä ja siirrossa joudutaan aina käyttämään manuaalista siirtotapaa kaikkien osapuolten turvallisuuden varmistamiseksi.

Sinulla on kuitenkin oikeus saada antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perustuen.

Oikeus peruuttaa suostumus
Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen ei aseta sinua mitenkään eriarvoiseen asemaan muiden kanssa palveluidemme käytön osalta, etkä menetä mitään oikeuksiasi muihin verrattuna.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilet henkilötietojasi käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti. Toivomme, että olet kuitenkin aina ensin yhteydessä meihin ja pyrimme selvittämään asiat jo ennen kuin niistä tulee ongelmia. Tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat tämän selosteen alussa. Valvontaviranomaisemme on:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Henkilötietojen siirrot ja siirrot kolmansiin maihin
Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Sähköpostiviesti- ja tekstiviestipalveluissa voidaan käyttää operaattoria, joka välittää viestit Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevien palvelinten kautta. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan lainsäädännön ja GDPR:n mukaisesti.
Sähköpostia lähetettäessä siirretään sähköpostin vastaanottajan sähköpostiosoite ja viestin sisältö. Palveluntarjoaja ei säilytä lähetettyjä viestejä.
Tekstiviestejä lähetettäessä siirretään tekstiviestin vastaanottajan puhelinnumero ja viestin sisältö, joka voi sisältää asiakkaan nimen, käyttöpaikan numeron, käyttöpaikan osoitteen tai vesimittarin numeron. Tekstiviestipalvelu säilyttää viestit 30 päivää ja puhelinnumerot 120 päivää.

Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot
Henkilötietojen käsittelyn osalta ei ole tunnistettu sellaisia riskejä, joista asiakkaidemme tai yhteistyökumppaniemme olisi syytä olla tietoisia.

Kurikan Vesihuolto Oy:n turvallisuustoimien päämääränä on turvata tietojen ja tietojärjestelmien saatavuus, varmistaa niiden luottamuksellisuus, varmistaa tietojen eheys sekä minimoida mahdollisista poikkeamista aiheutuvat vahingot. Suojaustoimet perustuvat toiminnasta tehtyyn riskiarvioon ja ne suhteutetaan suojeltavan kohteen ja siihen kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä ja suojaustoimissa huomioidaan voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimukset.

Tietosuojaselosteen muutokset
Tietosuojaan liittyviä käytäntöjä saatetaan päivittää. Muutokset julkaistaan tällä sivulla.
Viimeisin päivitys: 27.6.2019.

Mistä lisätietoja?
Jos jokin kysymyksesi jäi vastaamatta, tai kaipaat tarkennuksia, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä, Tanja Rinne : tanja.rinne@kurikka.fi: puh. 0406619557.