Veden laatu

Kurikan Vesihuollon toimittava vesi on laadultaan hyvää ja turvallista käyttää. Käytämme raakavetenä pohjavettä. Pohjavesi on luontaisesti pehmeää 0,25-1,0 mmol/l, (saksalainen kovuus asteikko 2-6 °dH.), jolloin astioiden ja pyykin pesuun ei tarvita vedenpehmentimiä eikä runsaasti pesuaineita.

 

Talous­veden laatu Kurikan alueilla

 
Talous­veden puhdistus­tulokset ja laatu­vaatimuksetEnimmäis­pitoisuusKurikkaJurvaJalasjärviYksikkö
Escherichia coli0000pmy/100 ml
Enterokokit0000pmy/100 ml
Fluoridi (F)1,50,170,20,61mg/l
Nitraattityppi (NO-3-N)11<0,060,2<0,06mg/l
Nitriittityppi (NO2-N)0,15<0,003<0,003<0,003mg/l
pH6,5-9,57,97,17,9 
Alumiini (Al)200<20<20<20µg/l
Kloridi (Cl)250<50<55,4µg/l
Mangaani (Mn)50<5<5<1,1µg/l
Rauta (Fe)200<20<5<5µg/l
Sulfaatti (SO4)25014118,2mg/l
Natrium (Na)2009,656,0mg/l

Talousveden laadun seuranta

Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti. Vesihuolto­laitoksella ei seurata vain verkostoon johdetun veden laatua, vaan näytteitä otetaan aina raakavesi­lähteeltä kuluttajan hanaan asti. Mahdolliset häiriöt pyritään havaitsemaan ja niihin puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Vesihuolto­laitosten oman seurannan lisäksi talousveden laatua valvovat kuntien terveydensuojelu­viranomaiset lakisääteisen talousveden valvonta­tutkimus­ohjelman mukaisesti. Talousveden valvontatutkimusohjelma on päivitetty yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa vuosille 2022-2026.

 

Talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonta ja talousveden laadun valvonta perustuvat veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Kurikassa talousveden laatua uhkaavien riskien arviointi on tehty maailman terveysjärjestö WHO:n Water Safety Plan (WSP) –periaatteen mukaisella työkalulla niin, että kaikkien vedenjakelualueiden vedentuotantoketjun vaiheet aina raakavesilähteeltä kuluttajan hanaan saakka on käyty yksityiskohtaisesti läpi. WSP:ssä on tunnistettu ja arvioitu talousveden laatua uhkaavat vaaratekijät sekä määritelty, miten niitä hallitaan, jotta talousveden turvallisuus voidaan taata. Riskienarvioinnin (WSP:n) vaikutukset valvontatutkimusohjelmaan on kuvattu tarkemmin täällä.

 

Lisätietoja vedenlaadusta antaa käyttöinsinööri Kimmo Rintanen, 040 5440129 kimmo.rintanen@kurikka.fi.

TALOUSVEDEN LAADUN ANALYYSIT

Verkostovesi­analyyseja otetaan laajasti vedenjakelu­alueilta eri kohteista.

 

Kurikan Vesihuolto Oy jaetaan neljään eri vedenjakelu­alueeseen raakaveden alkuperän mukaan. Alueet ovat Kurikan, Jalasjärven, Jurvan ja Lakeuden Veden vedenjakelu­alueet. Lisäksi on kaksi pienempää paikallista jakelualuetta: Mustalammin ja Mujun­kankaan paikalliset vedenjakelu­alueet.


- Kurikan vedenjakelu­alueen tutkimus­tulokset

- Jalasjärven vedenjakelu­alueen tutkimus­tulokset

- Jurvan vedenjakelu­alueen tutkimus­tulokset

- Lakeuden Veden vedenjakelu­alueen tutkimus­tulokset

- Mustalammin vedenjakelualueen tutkimustulokset

- Mujunkankaan vedenjakelualueen tutkimustulokset