Ohita navigointi

PÄIVYSTYS

050 413 0310

Veden laatu

Talous­veden laatu Kurikassa

Talous­veden puhdistus­tulokset ja laatu­vaatimukset Enimmäis­pitoisuus Kurikka Jurva Jalasjärvi Yksikkö
Escherichia coli 0 0 0 0 pmy/100 ml
Enterokokit 0 0 0 0 pmy/100 ml
Fluoridi (F) 1,5 0,17 0,2 0,61 mg/l
Nitraattityppi (NO-3-N) 11 <0,06 0,2 <0,06 mg/l
Nitriittityppi (NO2-N) 0,15 <0,003 <0,003 <0,003 mg/l
pH 6,5-9,5 7,9 7,1 7,9
Alumiini (Al) 200 <20 <20 <20 µg/l
Kloridi (Cl) 250 <50 <5 5,4 µg/l
Mangaani (Mn) 50 <5 <5 <1,1 µg/l
Rauta (Fe) 200 <20 <5 <5 µg/l
Sulfaatti (SO4) 250 14 11 8,2 mg/l
Natrium (Na) 200 9,6 5 6,0 mg/l

Veden kovuus

Kuluttajalle merkittävä tieto veden laadusta on sen kovuus. Käytännössä veden kovuudella tarkoitetaan sen kalkkipitoisuutta. Mitä enemmän vedessä on kalkkia sitä kovempaa vesi on. Veden kovuutta ilmoitetaan yksiköllä mmol/l. Yleisesti käytetään myös saksalaisia kovuusasteita ( °dH).

Taulukko mitä kovuuden lukuarvo käytännössä tarkoittaa

Kovuus mmol/l °dH
Erittäin pehmeää 0 - 0,55 0 - 3
Pehmeää 0,55 - 1,10 3 - 6
Keskikovaa 1,10 - 1,60 6 - 9
Kovahkoa 1,60 - 2,15 9 - 12
Kovaa 2,15 - 3,20 12 - 18
Erittäin kovaa 3,20+ 18+

Kurikan, Jurvan ja Jalasjärven vesi on pehmeää, kovuus on noin 0,25-1,0 mmol/l.
Pesukoneissa voi käyttää alhaista pesuaineen määrää eikä pehmennys­suoloja tarvita astianpesu­koneessa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää veden laadusta.

TALOUSVEDEN LAADUN SEURANTA

Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti. Vesihuolto­laitoksella ei seurata vain verkostoon johdetun veden laatua, vaan näytteitä otetaan aina raakavesi­lähteeltä kuluttajan hanaan asti. Mahdolliset häiriöt pyritään havaitsemaan ja niihin puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Vesihuolto­laitosten oman seurannan lisäksi talousveden laatua valvovat kuntien terveydensuojelu­viranomaiset lakisääteisen talousveden valvonta­tutkimus­ohjelman mukaisesti. Talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonta ja talousveden laadun valvonta perustuvat veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan.


Verkostovesi­analyyseja otetaan laajasti vedenjakelu­alueilta eri kohteista. Kurikan Vesihuolto Oy jaetaan neljään eri vedenjakelu­alueeseen raakaveden alkuperän mukaan. Alueet ovat Kurikan, Jalasjärven, Jurvan ja Lakeuden Veden vedenjakelu­alueet. Lisäksi on kaksi pienempää paikallista jakelualuetta: Mustalammin ja Mujun­kankaan paikalliset vedenjakelu­alueet.


- Kurikan vedenjakelu­alueen tutkimus­tulokset

- Jalasjärven vedenjakelu­alueen tutkimus­tulokset

- Jurvan vedenjakelu­alueen tutkimus­tulokset

- Lakeuden Veden vedenjakelu­alueen tutkimus­tulokset

- Mustalammin vedenjakelualueen tutkimustulokset

- Mujunkankaan vedenjakelualueen tutkimustulokset