Kurikan Vesihuolto Oy

30.8.2022

PÄIVYSTYS PUHELIN VASTAA VIKAILMOITUKSIIN VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA 15:30-7:00 

 PUH. 050 413 0310

 

Vesihuollon varautuminen koronavirus-epimediatilanteessa

Kurikan Vesihuolto Oy on varautunut koronavirus-epimediatilanteeseen. Laitoksella on tehty erikoisjärjestelyitä henkilöstön työnohjauksessa, että riittävät henkilöstöresurssit pystytään takaamaan. Asiakastapaamiset, laitosvierailut ja yrityskäynnit on toistaiseksi siirretty tai ne pyritään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksillä. Pyydämme asiakkaitamme olemaan ensi sijaisesti yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla, jolloin vältämme lähikontaktit. 


Tehdyillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan, että vesihuoltopalvelut pystytään hoitamaan normaalisti tämän poikkeustilanteen aikana.