Kurikan Vesihuolto Oy

30.8.2022

PÄIVYSTYS PUHELIN VASTAA VIKAILMOITUKSIIN VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA 15:30-7:00 

 PUH. 050 413 0310

 

Verkostosta otetut talousvesinäytteet puhtaita

Torstaina 12.3. vesijohtoverkostosta otetut talousvesinäytteet olivat talousvesiasetuksen (683/2017) laatuvaatimuksien mukaiset. Lisänäytteistä tutkittiin mikrobit ja rauta ja mangaani pitoisuudet. Samalla otettiin talousvesivalvontatutkimusohjelman mukaisesti verkostonäyte Mietaan koululta, joka myös täytti talousvesiasetuksen vaatimukset.

Aiemman tiedotuksen mukaan Kurikan keskustan alueella on havaittu ruskeaa/mustaa väriä vesijohtovedessä. Epätavallinen väri vedessä johtuu verkostosta irronneista rauta ja mangaani sakasta. Vesinäytteiden mukaan talousvesi on juotavaa ja hyvälaatuista. Värjääntynyt vesi on esteettinen haitta. Ruskeaa/mustaa vettä ei kuitenkaan tule juoda vaan vettä pitää juoksuttaa niin kauan että se on kirkasta.

Jos havaitset vesijohto vedessä ruskeaa tai mustaa väriä, niin juoksuta vettä hanoista. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Kurikan Vesihuolto Oy:n päivystykseen 050 413 0310.