Vedenjakelualueiden veden laadun tutkimustulokset on päivitetty

Vedenjakelualueiden veden laadun tutkimustuloksiin on päivitetty vuoden 2021 jaksottaisen näytteenoton tutkimustodistukset. Tutkimustulokset löytyvät vedenlaatu sivun sivupaneelista.

 

Lakeuden Veden ja Jurvan vedenjakelualueiden tutkimustulokset ovat vuodelta 2020 koska valvontatutkimusohjelman mukaisesti alueelta otetaan laajat jaksottaisen valvonnan näytteet vaan joka toinen vuosi.