Vedenjakelualueiden veden laadun tutkimustulokset on päivitetty

Vedenjakelualueiden veden laadun tutkimustuloksiin on päivitetty tämän vuoden jaksottaisen näytteenoton tutkimustodistukset. Tutkimustulokset löytyvät vedenlaatu sivun sivupaneelista.


Mustalammin vedenjakelualueen tutkimustulokset ovat vuodelta 2019 koska pienien paikallisten vedenjakelualueiden talousveden laatu tutkitaan STM asetuksen 401/2001 mukaisesti vain joka toinen vuosi.