Toiminta-alueiden päivitys

Kurikan kaupunki vahvistaa Kurikan Vesihuollon toiminta-alueita Kurikan Vesihuollon esityksen pohjalta. Vesihuoltolain 7 §:n mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutunee tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesihuoltolain 8 §:n mukaisesti kunta hyväksyy alueellaan oleville
vesihuoltolaitoksille toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyjä toiminta-alueita vesihuoltolaitoksen esityksestä.

Vahvistettavana on erilliset toiminta-alueet talousvesi- ja jätevesiverkostoille. Toiminta-alueet tulevat erillisinä alueina Jurvaan, Kurikkaan ja Jalasjärvelle. Kurikassa ja Jurvassa on vahvistetut toiminta-alueet vuodelta 2011. Nykyisiin toiminta-alueisiin lisätään jo vesihuollon piirissä olevia alueita. Jätevesiverkoston laajennusalueita tarkennetaan vesihuoltolain muutoksen (681/2014) mukaisesti lainsäädäntöä vastaavaksi. Jalasjärvellä ei ole aikaisemmin määritelty tarkkaa vesihuollon toiminta-aluetta. Nyt esityksessä oleva rajaus on vesihuoltolain mukainen. Kysymyksessä on toiminta-alueiden rajauksia tarkennus ja päivitys olemassa olevaa lainsäädäntöä vastaavaksi. Käsittelyssä olevat toiminta-aluekartat ovat nähtävissä Kurikan kaupungin info-pisteellä.


Talousvesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueiden muutokset ovat käsittelyssä Teknisessä lautakunnassa. Muutoksista on pyydetty lausunto ELY-keskukselta, JIK KY:ltä ja ympäristöviranomaiselta. Myös ne kiinteistöjen omistajat, joita muutos koskee, voivat halutessaan tulla kuulluksi.