Toiminta-alueiden päivitys

Kurikan kaupunki vahvistaa Kurikan Vesihuollon toiminta-alueita Kurikan Vesihuollon esityksen pohjalta. Vesihuoltolain 7 §:n mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutunee tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesihuoltolain 8 §:n mukaisesti kunta hyväksyy alueellaan oleville
vesihuoltolaitoksille toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyjä toiminta-alueita vesihuoltolaitoksen esityksestä.

Vahvistettavana on erilliset toiminta-alueet talousvesi- ja jätevesiverkostoille. Toiminta-alueet tulevat erillisinä alueina Jurvaan, Kurikkaan ja Jalasjärvelle. Kurikassa ja Jurvassa on vahvistetut toiminta-alueet vuodelta 2011. Nykyisiin toiminta-alueisiin lisätään jo vesihuollon piirissä olevia alueita. Jätevesiverkoston laajennusalueita tarkennetaan vesihuoltolain muutoksen (681/2014) mukaisesti lainsäädäntöä vastaavaksi. Jalasjärvellä ei ole aikaisemmin määritelty tarkkaa vesihuollon toiminta-aluetta. Nyt esityksessä oleva rajaus on vesihuoltolain mukainen. Kysymyksessä on toiminta-alueiden rajauksia tarkennus ja päivitys olemassa olevaa lainsäädäntöä vastaavaksi. Käsittelyssä olevat toiminta-aluekartat ovat nähtävissä vesihuollon toimistolla, Tossutie 4. Alla olevien linkkien takaa kartat sähköisessä muodossa.


Jalasjärvi talousvesi indeksi-kartta. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 1. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 2. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 3. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 4. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 5. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 6. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 7. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 8. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 9. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 10. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 11. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 12. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 13. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 14. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...


Toiminta-alue Jalasjärvi viemäri 1.Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Toiminta-alue Jalasjärvi viemäri 2. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Jurva viemäri: Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...
Jurva talousvesi: Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...
Närpiö talousvesi. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...


Kurikka viemäri. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...
Kurikka talousvesi. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Talousvesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueiden muutokset ovat käsittelyssä Teknisessä lautakunnassa. Muutoksista on pyydetty lausunto ELY-keskukselta, JIK KY:ltä ja ympäristöviranomaiselta. Myös ne kiinteistöjen omistajat, joita muutos koskee, voivat halutessaan tulla kuulluksi.