Kurikan Vesihuolto Oy

30.8.2022

PÄIVYSTYS PUHELIN VASTAA VIKAILMOITUKSIIN VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA 15:30-7:00 

 PUH. 050 413 0310

 

Toiminta-alueiden päivitykset on hyväksytty kaupunginhallituksessa

Kurikan Vesihuolto Oy:n toiminta-alueiden päivitykset on hyväksytty Kurikan kaupunginhallituksen päätöksellä 11.5.2020.


Toiminta-alueet on nähtävillä alla olevien linkkien takaa:

Jalasjärvi talousvesi indeksi-kartta. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 1. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 2. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 3. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 4. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 5. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 6. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 7. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 8. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 9. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 10. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 11. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 12. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 13. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...

Kartta 14. Linkki : https://kurikka.fi/wp-content/uploads/2019/09/toim...


Jalasjärvi viemäri 1: Päivitetty kartta toiminta-alueesta

Jalasjärvi viemäri 2: Päivitetty kartta toiminta-alueesta


Kurikka Viemäri: päivitetty kartta toiminta-alueesta

Kurikka Vesi: päivitetty kartta toiminta-alueesta


Jurva viemäri: päivitetty kartta toiminta-alueesta

Jurva vesi: päivitetty kartta toiminta-alueesta


Jurva Närpiön puoli palveluntarjonta-alue: päivitetty kartta toiminta-alueesta


Vesihuoltolain 7 §:n mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutunee tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesihuoltolain 8 §:n mukaisesti kunta hyväksyy alueellaan oleville vesihuoltolaitoksille toiminta-alueet.