Kurikan Vesihuolto Oy

30.8.2022

PÄIVYSTYS PUHELIN VASTAA VIKAILMOITUKSIIN VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA 15:30-7:00 

 PUH. 050 413 0310

 

Kurikassa juomavesi on hyvälaatuista

Kurikan Vesihuolto Oy:ssa vedenlaatua valvotaan säännöllisesti ja talousvesiasetuksen mukaisesti. Mahdolliset häiriöt pyritään havaitsemaan ja niihin puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Vesihuolto­laitosten oman seurannan lisäksi talousveden laatua valvovat kuntien terveydensuojelu­viranomaiset lakisääteisen talousveden valvonta­tutkimus­ohjelman mukaisesti.


Kurikan Vesihuolto Oy jaetaan neljään eri vedenjakelu­alueeseen raakaveden alkuperän mukaan. Alueet ovat Kurikan, Jalasjärven, Jurvan ja Lakeuden Veden vedenjakelu­alueet. Lisäksi on kaksi pienempää paikallista jakelualuetta: Mustalammin ja Mujun­kankaan paikalliset vedenjakelu­alueet. Alla on listattuna vedenlaatutietoja vedenjakelualueittain vuonna 2019 otetuista näytteistä. Tarkemmin voit lukea Kurikan veden laadusta täältä:


- Kurikan vedenjakelu­alueen tutkimus­tulokset
- Jalasjärven vedenjakelu­alueen tutkimus­tulokset
- Jurvan vedenjakelu­alueen tutkimus­tulokset
- Lakeuden Veden vedenjakelu­alueen tutkimus­tulokset
- Mustalammin vedenjakelualueen tutkimustulokset
- Mujunkankaan vedenjakelualueen tutkimustulokset


Kurikan ja Jalasjärven vedenjakelualueilta otetaan talousvesiasetuksen (1352/2015, muutos 683/2017) mukaisesti jaksottaisen valvonnan näytteet kerran vuoressa, jatkuvan valvonnan näytteet 4 kertaa vuoressa ja mikrobinäytteet 7 kertaa vuodessa. Jurvan ja Lakeuden Veden vedenjakelualueilta otetaan jaksottaisen valvonnan näytteet joka toinen vuosi, jatkuvan valvonnan näytteet 3 kertaa vuodessa ja mikrobinäytteet 5 kertaa vuodessa. Mujunkankaan ja Mustalammin vedenjakelualueilta otetaan pienten yksiköiden talousvesiasetuksen (401/2001) mukaisesti näytteet. Näytteitä otetaan Mujunkankaalta 1 vuodessa ja Mustalammista joka toinen vuosi. Näytteenotto tiheyteen vaikuttaa vedenjakelualueen piirissä olevien kuluttajien määrä ja verkostoon pumpattu vesimäärä. Lakisääteisten viranomaisnäytteiden lisäksi laitoksella tehdään automaattista tuotannonprosessinvalvontaa ja otetaan käyttötarkkailu näytteitä tarvittaessa.


Vaikka raakavetenä käyttämämme pohjavesi on hyvälaatuista sisältää se maaperästä liuennutta rautaa ja mangaania. Rauta ja mangaani kerääntyvät ajansaatossa vesijohtoputkiston seinämiin. Kun putkistossa tapahtuu yllättävä paineisku tai virtaaman muutos voi seinämistä irrota rautaa ja mangaania, jotka aiheuttavat vesijohtovedessä ruskeaa tai mustaa väriä. Vesijohtoverkostossa tapahtuvat virtaaman muutokset voivat johtua äkillisestä suuresta vedenkulutuksesta esim. putkirikkotilanteesta tai suuren vesihanan nopeasta avauksesta. Siksi vesihanat kannattaa aina avata ja sulkea maltillisesti.


Jos havaitset vesijohtovedessä ruskeaa tai mustaa väriä juoksuta vettä. Jos tilanne ei korjaannu ota viipymättä yhteyttä Kurikan Vesihuolto Oy:n päivystykseen puh. 050 413 0310.