Kurikan Vesihuolto Oy

30.8.2022

PÄIVYSTYS PUHELIN VASTAA VIKAILMOITUKSIIN VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA 15:30-7:00 

 PUH. 050 413 0310

 

Kurikan Vesihuollon asiakkaiden yleinen tyytyväisyys.

Kurikan Vesihuollon asiakkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä

Kurikan Vesihuolto Oy toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn viime joulukuussa. Asiakastyytyväisyyskyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 780 kpl. Saatujen vastauksien perusteella vesihuollon asiakkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä saamaansa palveluun, veden laatuun ja vesihuollon toimintavarmuuteen.

 

Joissakin vastauksissa moitittiin veden painevaihteluita ja makua. Vesihuolto ottaa huomioon esille nousseet epäkohdat ja pyrkii ennaltaehkäisevillä toimilla kuten vesijohtoverkoston saneerauksella turvaamaan laadukkaan veden ja toimintavarmat palvelut.

 

Vastaajien kesken arvottiin 3 kpl 50 euron lahjakorttia kurikkalaiseen yritykseen. Arvontaonni suosi Pietua, Jaria ja Anonyymiä vastaajaa, joka lahjoitti voittosumman Kurikan seurakunnan keräykseen. Onnea voittajille! Teihin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.