Kurikan Vesihuolto Oy

30.8.2022

PÄIVYSTYS PUHELIN VASTAA VIKAILMOITUKSIIN VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA 15:30-7:00 

 PUH. 050 413 0310

 

Kölperin alavesisäiliön vaikutusalueen keittokehotus

Kölperin vaikutusalueella klooraus lopetettu 13.11.2023. Vielä 17.11.2023 otetuissa näytteissä löytyi pieniä määriä klooria. Uudet näytteet otetaan 21.11.2023 jossa tutkitaan klooripitoisuus sekä bakteerit. Kloorin osalta tulokset saadaan näytteenottopäivänä ja bakteerien osalta tulokset saadaan 48 tunnin jälkeen näytteenotosta. Terveysviranomainen voi päättää keittokehotuksen kun molemmat näytteet (kloori ja bakteerit) ovat puhtaat. Kun putkisto on saatu desinfioitua ja keittokehotus päätettyä, Kurikan Vesihuolto jatkaa näytteidenottoa kölperin vaikutusalueella tihennetyin välein, varmistaakseen että veden laatu pysyy hyväksytyllä tasolla.