Kurikan Vesihuolto Oy

30.8.2022

PÄIVYSTYS PUHELIN VASTAA VIKAILMOITUKSIIN VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA 15:30-7:00 

 PUH. 050 413 0310

 

Kotitalouden varautuminen vesikatkoon

Kotitalouksien tulisi varautua pärjäämään ainakin 3 vuorokautta (72h) häiriötilanteen sattuessa. Tämä tarkoittaa varautumista myös vesikatkoon eli juomaveden saatavuus pitäisi olla turvattuna.

Ihminen tarvitsee päivittäin noin 2 litraa puhdasta juomavettä ja lisäksi vettä tarvitaan ruuan laittoon ja hygieniaan. Kotitalouksien koosta riippuen päivittäisen veden tarve on 1-2 ämpäriä. Pitkiin katkoksiin kannattaa varautua pitämällä kotona puhtaita kanistereita tai astioita, joihin vettä voi noutaa häiriötilanteissa vedenjakelupisteistä. Useita tunteja kestävät vesikatkokset ovat kumminkin harvinaisia, joten vesikatkoon kannattaa varautua pitämällä jääkaapissa vesikannua jolloin lyhyistä muutaman tunnin katkoksista selviää.

 

Miten sinä olet varautunut häiriötilanteisiin? Kannattaa tutustua Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämään sivustoon https://72tuntia.fi/. Sivustolla on kerrottu tärkeää asiaa varautumiseen liittyen.

 

Vesilaitos on varautunut vesikatkoihin omassa varautumissuunnitelmassaan. Vedenjakeluun on varauduttu erillisillä raakavesilähteillä, jolloin ei olla vain yhden vesilähteen varassa. Lisäksi verkostossa on vesisäiliöitä, joiden sijoittelulla on pyritty varautumaan erilaisiin häiriötilanteisiin. Sähkönjakelun häiriöihin on varauduttu varavoimakoneilla kriittisissä kohteissa. Pitkiin vesikatkoksiin (yli 24h) on varauduttu siirrettävillä säiliöillä, joilla voidaan järjestää varavedenjakelua.

 

Varautumistoimenpiteistä huolimatta vesikatkoja tapahtuu, jolloin kotitalouksien oma varautuminen on merkittävässä roolissa.